Privatret

Vi er parate til at gå hele vejen for dig og komme med alle de argumenter, der taler til din fordel som advokat og partsrepræsentant i din sag. Vi kan hjælpe dig i sager mod kommunen fx som led i underretninger, § 50-undersøgelser, tabt arbejdsfortjeneste, servicelovens bestemmelser, støtte til handicappede eller andre med brug for særlig støtte samt  tvangsfjernelse. Derudover har vi specialiseret os i skolesager om manglende reaktion og nødvendig støtte fra skolen fx om mobning. Vi kan tillige hjælpe dig som forælder med sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og manglende udlevering af barn. TT Advokater står ligeledes bag specialsiden www.socialretsadvokaterne.dk

Udtalelser fra vores klienter

“ Udfaldet blev at vores dreng undgik kraftige indgreb, og idag er velplaceret på et bosted. Thomas er ikke tilfreds med middelmådige løsninger og kæmper med liv og sjæl for din sag, hvilket har været altafgørende for os som familie.”

nevim

“ Kort fortalt ændrede kommunen deres første beslutning om fratagelsen af kontaktpersonerne meget kort tid efter de havde modtaget en super professionel klage på hele 6 sider fra Thomas` hånd.”

familien brandstrup

Kom i kontakt med os

Har du en sag, som du har brug for topspecialiseret hjælp til,
så kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig

Book et møde

Vi er eksperter i socialretlige sager. At vælge den rette advokat er en tillidssag. Kontakt os få en uforpligtende samtale, hvor mulighederne i din sag afklares.